Viser alle 148 resultater

Vil du vide mere omkring Varmepumper?

En varmepumpe gør det muligt at udnytte varmen i udeluften til at opvarme luften indendørs i din bolig. Også selv om temperaturen udenfor er lav.

For varmepumpen fungerer ved, at et kølemiddel med et kogepunkt, som ligger meget lavere end vands, opvarmes af udeluften. Derved bliver kølemidlet til en gasart, som komprimeres og transporteres ind til varmepumpens enhed indenfor. Her afgiver gasarten sin varme til luften indenfor. Derved bliver gasarten igen til en flydende væske, som løber tilbage til udeenheden, hvorefter processen starter forfra.

Varmepumper kan anvendes til mange opvarmningsformål

Selv om du sikkert nok mest kender de såkaldte luft-til-luft varmepumper, som overfører varmen fra ude- til indeluften, findes der mange andre anvendelser af varmepumper. F.eks.:

 • Luft-til-vand varmepumper kan erstatte olie-, gas- og pillefyr ved at bruge varmen fra udeluften til at opvarme vandet i centralvarmeanlæg og varmtvandsbeholdere.

 • Varmepumper i varmtvandsbeholdere tager toppen af elregningen for det varme vand ved at varmen i udeluften supplerer el-patronen i varmtvandsbeholderen.

 • Varmepumper i tørretumblere gør det muligt at udnytte restvarmen i udblæsningsluften fra tørretumblere til at opvarme den kolde luft, som tørretumbleren trækker ind og opvarmer, for at tørre tøjet.

Sådan finder du den bedste varmepumpe til rumopvarmning

Når du skal finde en varmepumpe til rumopvarmning, skal du især holde øje med disse parametre:

 • Varmepumpens effektivitet: De mest økonomiske varmepumper er dem, som kan hente det største tilskud til rumopvarmningen ud af udeluften. Hvor effektiv din varmepumpe er det til, angives ved det såkaldte SCOP-tal. Det er en forkortelse af Seasonal Coefficient of Performance. Det angiver, hvor meget varme varmepumpen afgiver pr. kilowattime (kWh) elektricitet, den forbruger over en opvarmningssæson. Så jo højere SCOP-tallet er, jo mere varme vil varmepumpen afgive pr. kWh elektricitet, den forbruger.

 • Varmepumpens energiforbrug: Selv om varmepumpen henter et tilskud til opvarmningen fra varmen i udeluften, skal du stadig forvente, at den bruger en del strøm til at varme boligen op. Derfor er det vigtigt, at du vælger en varmepumpe med så lavt elforbrug som muligt (i forhold til dens kapacitet). Her kan du med fordel holde høje med energimærkningen på varmepumpen. Den går fra A til G, hvor A angiver det laveste, men stadigt uopnåelige energiforbrug. De mest energiøkonomiske varmepumper ligger i dag i energiklasse D eller E.

 • Varmepumpens type: Har du en mindre bolig, som f.eks. er opvarmet med brændeovn eller elvarme, kan du med erstatte disse varmekilder med en luft-til-luft varmepumpe. Den cirkulerer varmen rundt i hele boligen, såfremt du sørger for at holde dørene åbne. Har du allerede et centralvarmeanlæg, skal du vælge en luft-til-vand varmepumpe. Den bruger varmen fra udeluften til at opvarme det vand, som fordeler varmen i din bolig.

 • Varmepumpens størrelse: Varmepumpens størrelse eller kapacitet skal naturligvis passe til det areal, du ønsker opvarmet. For at finde den rigtige kapacitet på varmepumpen, skal du kende det samlede areal, arealets opdeling i rum, samt boligens isoleringsevne, antallet af døre og vinduer, og eventuelt andre varmekilder i boligen.

 • Varmepumpens støjniveau: Støjniveauet måles i dB(A) – decibel. Her svarer 60 dB(A) til lydniveauet ved en almindelig samtale. Især udeenheden kan være særdeles støjende. Derfor er der regler for, hvor meget naboerne må generes af støjen fra din varmepumpe. Det er derfor vigtigt, at du er meget obs på støjniveauet, og eventuelt tilkøber en støjafskærmning af hensyn til naboerne. Støjniveauet på indendørsenheden i en luft-til-luft varmepumpe kan oftest også høres, når den kører. Derfor bør du vælge en varmepumpeløsning med så lavt støjniveau både ud- og indvendigt.

 • WiFi-tilslutning: Mange varmepumper kan tilsluttes boligens trådløse netværk. Det gør det muligt at fjernstyre og overvåge varmepumpen over distancen ved hjælp af en app. Det er især smart, hvis du har valgt en varmepumpeløsning til sommerhuset. Så kan du tænde varmepumpen på forhånd, når I skal i sommerhuset. Eller hvis der er fare for frost. Til helårsboligen giver WiFi-tilslutningen også en nemmere betjening og programmering af varmepumpen.

 • Med eller uden opsætning: Du må ikke selv tilslutte din varmepumpe. Det kræver en certificeret eller autoriseret kølemontør eller varmepumpeinstallatør. Ellers risikerer du, at hverken garantien eller forsikringen dækker. Men du må gerne sætte de enkelte komponenter op selv, og så få installatøren til at samle og tilslutte varmepumpen. Hos nogle forhandlere kan du købe en pakkeløsning inkl. montering af en autoriseret kølemontør. Det er oftest en billigere løsning, end selv at skulle ud at finde en montør til opgaven.

 • Serviceaftale og garanti: Lige som det er lovpligtigt at få en autoriseret kølemontør til at opsætte varmepumpen, skal varmepumpen efterses af en sådan minimum en gang om året. Ganske som skorstensfejeren efterser dit oliefyr og andre varmekilder, som er tilsluttet en skorsten. Her følger der nogle gange en fastserviceaftale med varmepumpen, som typisk betales som et årligt eller månedligt abonnement. Overholder du ikke serviceaftalen, dækker producentens garanti ikke eventuelle fejl på varmepumpen.

Indkøbsguide til andre former for varmepumper

Ønsker du at anskaffe en varmtvandsbeholder eller tørretumbler med varmepumpe, bør du især holde øje med varmepumpens effektivitet (SCOP-tallet). Altså hvor meget varme varmepumpen afgiver pr. kilowattime (kWh) elektricitet, den forbruger. Jo højere SCOP-tallet er, jo mindre strøm bruger du på at opvarme vand eller tørre tøj.

Derudover er særligt energimærkningen vigtig. For jo bedre energimærkning og jo højere SCOP-tal, jo mindre belaster varmtvandsbeholderen eller tørretumbleren din elregning.

Alternativer til varmepumper

I stedet for varmepumper til rumopvarmning kan du også se nærmere på:

 • Varmeblæsere: Mindre boliger eller lokaler kan opvarmes med en varmeblæser. Varmeblæseren bruger dog væsentlig mere strøm end en varmepumpe. Derfor er det kun formålstjenesteligt at bruge en varmeblæser til rumopvarmning i nødsituationer – f.eks. hvis varmepumpen er gået i stykker.

 • Træpilleovne: Træpilleovne giver også en forholdsvis billig opvarmning af boligen. Til gengæld skal du både sørge for tilslutning til en skorsten, indkøbe og fylde træpiller på efter behov, og får et større CO2-aftryk fra din opvarmning af boligen.

 • El-radiatorer: El-radiatorer er en nem måde at installere en varmekilde i et hus, der ikke er født med opvarmning. Det er bare at sætte el-radiatoren op og tilslutte dem strøm. Til gengæld er elvarme den absolut dyreste opvarmningskilde, der findes.

I stedet for tørretumblere med varmepumpe kan du også overveje:

 • Aftrækstørretumblere – sender den fugtige, varme udblæsningsluft ud af boligen, så du undgår fugtproblemer. Desværre øger det også energiforbruget, fordi varmen i udblæsningsluften ikke kan genanvendes.

 • Kondenstørretumblere – kondenserer fugten fra tøjtørringen til vand i en beholder, eller udleder vandet i afløbet. Derved undgår du fugtproblemer, ligesom restvarmen fra udblæsningsluften i nogen grad suges med ind, og genanvendes til tørring af tøjet.

 • Vaske-tørremaskiner – Vaske-tørremaskiner gør det muligt at vaske og tørre tøjet i en og samme arbejdsgang. Det sparer dig for at læsse tøjet om, og giver dig tørt tøj hurtigere end normalt. På den måde kan tøjet være vasket og tørt til næste morgen.

Find nemt den bedste og billigste varmepumpe med HvidevareBanditten

Hos HvidevareBanditten har vi gennemgået produktsortimentet for varmepumper hos en række af de mest anmelderroste webshops herhjemme. Derved kan du få et nemt og enkelt overblik over markedet for varmepumper netop nu samlet på et sted.

Når du har fundet den rigtige varmepumpe, kan du let finde den billigste af de udvalgte webshops at købe den i. Det er bare at klikke ind på varmepumpen, gennemgå oversigten over de webshops, som har varmepumpen på lager, og vælge den billigste at købe den hos.

Altså sparer du både tid og penge, når du køber varmepumper og andre hvidevarer gennem HvidevareBanditten.dk.

Så rul op, find din nye varmepumpe, og køb trygt hos en webshop, du allerede ved, kommer til at give dig en god kundeoplevelse.